April 30, 2021

Day

Adalah sebuah upaya reflektif anak anak moeda Nusa Tapak Terjang (NTT) mengenang Seroja 99 yang memporak porandakan negeri kami. Serial song Poetry Seroja 99 yang dirilis puitik natur dalam kolaborasi : Olivia Zalianty Bara Pattyradja Jholand MC Mako Usfinit El Niron Alunk Mata Badai Leader Ismail menjadi monumen ingatan bersama. Semacam ziarah ke palung luka...
Read More